ANBI

Gepubliceerde informatie Stichting Oatmilk

Naam van de stichting: Stichting Oatmilk
Onder het publiek kan Stichting Oatmilk bekend zijn als Stichting Oatmilk, Oatmilk en Oatmilk Studio.

RSIN: 862038996
KVK-nummer: 81278969
Contactgegevens instelling/ post- en vestigingsadres:
Niels van Doormalen

Sint Jorisstraat 131

5211HA ‘s-Hertogenbosch
niels@oatmilkstudio.nl

Het doel van de stichting is:

Stichting Oatmilk heeft als doel het produceren van muzikale theatervoorstellingen met jonge professionals met aandacht voor engagement, nieuwe technologie en duurzaamheid.
Belangen voor een specifieke doelgroep: Jongeren in de leeftijd van 18-40 jaar (zowel makers als publiek) om het genre te verduurzamen voor de toekomst.
De stichting werkt op projectbasis en met subsidies van private en publieke fondsen. Daarnaast worden inkomsten verworven uit kaartverkoop.

Bestuur

Rob van Wijk – voorzitter

Thomas Moesker – penningmeester

Marie-José Stravens – secretaris

Sieta Keizer – Algemeen bestuurslid

Jan-Hein Sloesen – Algemeen bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een eventueel niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De dagelijkse leiding en het personeel van stichting Oatmilk ontvangt een beloning conform CAO Theater en Dans.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft in 2021 voorbereidende activiteiten getroffen om de productie Before After op te kunnen starten het boekjaar 2022.

Financiële verantwoording

Klik hier voor het jaarverslag van 2021

Publicatieplicht

Klik hier voor het formulier standaardformulier ANBI – 2022

 

 

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met het laatste nieuws, soms een aanbieding of winactie en een exclusief kijkje achter de schermen. Geen spam, daar houden we zelf ook niet van